Privacybeleid

Inleiding

Bij Scriptienakijkservice.nl hechten wij grote waarde aan de privacy van onze gebruikers en zijn wij toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid beschrijft de aard van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, hoe wij deze gegevens verwerken, en de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen. Dit beleid is van toepassing op onze website, bereikbaar via https://scriptienakijkservice.nl/

ALS U DIT PRIVACYBELEID NIET ACCEPTEERT, GEBRUIK ONZE WEBSITE DAN NIET.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst naar behoren uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Scriptienakijkservice of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Interpretatie van termen

 • Persoonsgegevens: Alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Verwerking van Persoonsgegevens: Elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 • Gebruiker: Iedere persoon die gebruik maakt van onze website.
 • Websitegebruik: Elke handeling die de gebruiker uitvoert op onze website.
 • Website: De website en de mobiele versie van de website van scriptienakijkservice.nl.

Basisinformatie over het beleid

Dit privacybeleid legt uit welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij ze beschermen. Wij verzamelen uitsluitend legitieme informatie die door de gebruiker wordt verstrekt, zoals persoonlijke gegevens bij het aanmaken van een account of het invullen van een contactformulier. Daarnaast verzamelen wij automatisch bepaalde informatie wanneer u onze website bezoekt, zoals IP-adressen, browsertype, bezochte pagina’s en de tijd en datum van uw bezoek. Deze gegevens worden verzameld om technische redenen en om de gebruikservaring te verbeteren.

Wij waarborgen dat de verzamelde gegevens op een veilige manier worden opgeslagen en dat ze uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Gegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

 1. Gebruiksinformatie van de site: Wij verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, bezochte pagina’s en de tijd en datum van uw bezoek. Dit helpt ons om technische problemen te identificeren, de veiligheid te waarborgen en de algehele gebruikservaring te verbeteren.
 2. Informatie uit contactformulieren: Wanneer u contact met ons opneemt via formulieren op onze website, verzamelen wij gegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie is essentieel voor het beantwoorden van uw vragen en het bieden van klantenondersteuning.
 3. Details van de bestelling: Bij het plaatsen van een bestelling voor studentwerk verzamelen wij specifieke gegevens over het werk, zoals het onderwerp, de vereisten en de deadlines. Daarnaast verzamelen wij persoonlijke contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres om effectief met u te kunnen communiceren over uw bestelling.
 4. Cookies: Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen over uw voorkeuren en hoe u onze website gebruikt. Dit helpt ons om uw gebruikservaring te personaliseren, analytische gegevens te verzamelen voor site-optimalisatie en marketingactiviteiten uit te voeren.

Deze gegevens zijn belangrijk omdat ze ons in staat stellen om:

 • Onze diensten effectief te leveren en te verbeteren.
 • Een gepersonaliseerde gebruikservaring te bieden.
 • Veiligheids- en beveiligingsmaatregelen te handhaven.
 • Marketing- en promotieactiviteiten uit te voeren.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Doeleinden van het verzamelen van persoonlijke informatie

Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verkoop van online diensten: Om onze diensten aan u te leveren, uw bestellingen te verwerken en te factureren. Dit omvat het verstrekken van informatie, updates en ondersteuning met betrekking tot uw bestelling.
 • Communicatie: Om contact met u op te nemen in verband met onze diensten, bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden, ondersteuning te bieden en feedback te vragen. Dit helpt ons om een goede klantenservice te waarborgen en u op de hoogte te houden van belangrijke informatie met betrekking tot uw gebruik van onze diensten.
 • Marketing en promotie: Om u te informeren over onze diensten, aanbiedingen en promoties. Dit kan het versturen van nieuwsbrieven, marketingberichten en andere promotionele materialen omvatten. Wij doen dit om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, diensten en aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn.
 • Data-analyse en siteontwikkeling: Om analytische gegevens te verzamelen die ons helpen de prestaties en het gebruik van onze website te begrijpen. Dit stelt ons in staat om de gebruikservaring te verbeteren, de inhoud en functies van de site te optimaliseren en nieuwe diensten en functies te ontwikkelen.
 • Technische ondersteuning: Om technische problemen op te lossen, de werking van onze website te garanderen en te verbeteren. Dit omvat het monitoren van de site voor technische problemen, het uitvoeren van onderhoud en het bieden van ondersteuning aan gebruikers die technische problemen ondervinden.
 • Veiligheid: Om de veiligheid van onze website en uw gegevens te waarborgen. Dit omvat het detecteren en voorkomen van fraude, het beschermen tegen malware en andere beveiligingsbedreigingen, en het handhaven van onze beveiligingsmaatregelen.

Gebruikersrechten

Als gebruiker van onze website heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en het gebruik van onze diensten. Deze rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Inzage in uw persoonsgegevens: U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt een verzoek indienen om een kopie te ontvangen van de gegevens die wij over u hebben verzameld.
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens: Als u merkt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze te corrigeren of aan te vullen.
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen onder bepaalde omstandigheden, zoals wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of wanneer u uw toestemming intrekt.
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van de gegevens betwist of wanneer de verwerking onwettig is maar u niet wilt dat de gegevens worden gewist.
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie. Dit geldt met name voor gegevensverwerkingen die plaatsvinden op basis van gerechtvaardigd belang of voor direct marketing doeleinden.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat aan u over te dragen, of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien dit technisch mogelijk is.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn behandelen en u informeren over de genomen maatregelen.

Beperking voor kinderen onder de 18 jaar

Onze website is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar. Wij doen dit omdat de aard van onze diensten voornamelijk gericht is op volwassen studenten en professionals. De bescherming van de privacy van kinderen is voor ons van het grootste belang.

Indien wij vernemen dat wij persoonsgegevens van een kind jonger dan 18 jaar hebben verzameld zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd, zullen wij stappen ondernemen om deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Kinderen onder de 18 jaar mogen onze website alleen gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of wettelijke voogd. De ouder of wettelijke voogd dient toezicht te houden op het gebruik van de website door het kind en alle communicatie en transacties uit naam van het kind af te handelen.

Beleidsupdate

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wij zullen eventuele wijzigingen op deze pagina publiceren en de datum van de laatste wijziging bovenaan het beleid bijwerken. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Indien de wijzigingen substantieel zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via een prominente kennisgeving op onze website of via directe communicatie.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 • E-mail: [email protected]
 • Telefoon: +31 6 81 63 91 63
 • Adres: Gustav Mahlerlaan 3000, 1081 LA Amsterdam, Nederland