Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de diensten en producten aangeboden door Scriptienakijkservice, bereikbaar via www.scriptienakijkservice.nl. Door toegang te krijgen tot deze website en onze diensten te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meer van deze voorwaarden, verzoeken wij u om de website niet te gebruiken.

ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, GEBRUIK ONZE WEBSITE DAN NIET.

Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers, klanten en andere personen die toegang hebben tot of gebruik maken van de diensten van scriptienakijkservice.nl. Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van zowel de gebruiker als scriptienakijkservice.nl duidelijk te omschrijven.

Verklaring van termen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

 • Site: De website www.scriptienakijkservice.nl, inclusief alle subdomeinen en gerelateerde inhoud, aangeboden door scriptienakijkservice.nl.
 • Gebruiker: Iedere persoon die de site bezoekt of gebruikt, ongeacht of deze persoon zich heeft geregistreerd of een dienst heeft afgenomen.
 • Klant: Een gebruiker die een dienst of product heeft gekocht of besteld via de site, inclusief studenten die hulp zoeken bij hun academisch schrijven en correctie.
 • Editor of Corrector: Een door scriptienakijkservice.nl aangestelde professional die verantwoordelijk is voor het controleren, corrigeren en bewerken van de ingediende academische werken van de klant.
 • Technische ondersteuning: Het team van scriptienakijkservice.nl dat verantwoordelijk is voor het bieden van technische hulp en ondersteuning aan gebruikers en klanten met betrekking tot het gebruik van de site en de diensten.
 • Dienst: De academische schrijf- en correctiediensten die worden aangeboden door scriptieservice.nl, inclusief maar niet beperkt tot redactie, correctie, begeleiding en advisering.
 • Contactformulier: Een elektronisch formulier beschikbaar op de site waarmee gebruikers en klanten contact kunnen opnemen met scriptienakijkservice.nl voor vragen, ondersteuning of andere communicatie.
 • Bestelling: Een aanvraag of aankoop van een dienst door een klant via de site, inclusief alle vereiste informatie en specificaties die nodig zijn om de dienst uit te voeren.

Algemene informatie

In deze algemene voorwaarden zijn de volgende relaties en interacties van toepassing:

 • Gebruiker en Site: Een gebruiker bezoekt en gebruikt de site voor het verkrijgen van informatie over de aangeboden diensten. Gebruikers kunnen de site vrij bezoeken zonder verplichting om diensten af te nemen, maar zijn gebonden aan deze algemene voorwaarden tijdens hun gebruik van de site.
 • Klant en Dienst: Wanneer een gebruiker besluit om een dienst aan te schaffen, wordt hij of zij een klant. De klant plaatst een bestelling via de site, waarbij alle benodigde gegevens worden verstrekt om de dienst te kunnen uitvoeren. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie bij het plaatsen van een bestelling.
 • Klant en Editor/corrector: Na het plaatsen van een bestelling wordt de opdracht toegewezen aan een editor of corrector, afhankelijk van de aard van de dienst. De editor of corrector werkt nauw samen met de klant om de kwaliteit van het academisch werk te verbeteren, volgens de specificaties die de klant heeft opgegeven.
 • Klant en Technische ondersteuning: Indien de klant technische problemen ondervindt met de site of de diensten, kan hij of zij contact opnemen met de technische ondersteuning via het contactformulier of andere beschikbare communicatiemiddelen. Het technische ondersteuningsteam is verantwoordelijk voor het oplossen van technische problemen en het bieden van hulp.
 • Gebruiker/klant en Contactformulier: Zowel gebruikers als klanten kunnen het contactformulier gebruiken om vragen te stellen, ondersteuning te vragen of andere vormen van communicatie te initiëren met scriptieservice.nl. Het gebruik van het contactformulier houdt in dat de gebruiker of klant akkoord gaat met de verwerking van de verstrekte gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.
 • Bestelling en Dienstverlening: Een bestelling vormt het formele verzoek van de klant om een specifieke dienst uit te voeren. Na ontvangst van de bestelling en de bijbehorende betaling, zal scriptieservice.nl de dienst volgens de afgesproken voorwaarden uitvoeren. Dit omvat de toewijzing van een editor of corrector, de uitvoering van de gevraagde bewerkingen en de uiteindelijke levering van de dienst aan de klant.

Door deze gestructureerde interacties kunnen gebruikers en klanten op een efficiënte en georganiseerde manier van de diensten van scriptieservice.nl gebruik maken, terwijl de rechten en plichten van alle betrokken partijen duidelijk worden gedefinieerd.

Proces van bestelling plaatsen en betaling

Bij het plaatsen van een bestelling op de site begint de klant met het selecteren van de gewenste dienst, zoals redactie, correctie of begeleiding. Vervolgens vult de klant het bestelformulier in met alle benodigde informatie, waaronder het type werk, het onderwerp, specifieke vereisten en de gewenste deadline. Persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer worden verstrekt voor communicatie en levering van de dienst.

Bevestiging van de bestelling

Na het invullen van het bestelformulier controleert de klant de verstrekte informatie en bevestigt de bestelling. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant een bevestigingsmail met de details van de bestelling. Een toegewezen manager neemt contact op met de klant om de bestelling te bevestigen en eventuele aanvullende informatie of verduidelijkingen te vragen.

Communicatie met de manager

Gedurende het proces blijft de klant in contact met de manager om updates te ontvangen, vragen te beantwoorden en eventuele wijzigingen door te voeren. Deze communicatie vindt plaats via e-mail, telefoon of het contactformulier op de site. De manager zorgt ervoor dat de wensen van de klant worden begrepen en correct worden doorgegeven aan de editor of corrector.

Betalingsopties en -proces

De betaling van de bestelling kan op twee manieren worden voldaan: volledige betaling of een aanbetaling. Bij volledige betaling betaalt de klant het volledige bedrag van de dienst vooraf. Bij een aanbetaling betaalt de klant een deel van het bedrag vooraf en het resterende bedrag na voltooiing van de dienst. Na bevestiging van de bestelling wordt de klant doorgestuurd naar de betaalpagina waar de gewenste betaalmethode wordt gekozen en de instructies worden gevolgd om de betaling te voltooien.

Veilige online betalingsdiensten

Voor de verwerking van betalingen maakt scriptieservice.nl gebruik van officiële derden online betalingsdiensten die voldoen aan de EU-wetgeving. Deze diensten omvatten populaire en vertrouwde betalingsplatforms zoals PayPal, Stripe en bankoverschrijvingen. Alle online betalingssystemen die wij gebruiken zijn beveiligd en gecertificeerd volgens de hoogste industrienormen. De gegevens van de klant worden versleuteld en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang en frauduleuze activiteiten.

Afronding van de dienstverlening

Na ontvangst van de bestelling en betaling zal scriptieservice.nl de dienst volgens de afgesproken voorwaarden uitvoeren. Dit omvat de toewijzing van een editor of corrector, de uitvoering van de gevraagde bewerkingen en de uiteindelijke levering van de dienst aan de klant. De klant ontvangt het bewerkte of gecorrigeerde document binnen de afgesproken tijd en kan feedback geven of verdere aanpassingen aanvragen indien nodig.

Door deze gestructureerde processen en beveiligde betalingsmethoden zorgen we ervoor dat onze klanten een veilige, efficiënte en betrouwbare ervaring hebben bij het gebruik van de diensten van scriptieservice.nl.

Plaatsen en toewijzing van de bestelling

Na het bevestigen van een bestelling wordt deze door ons systeem ontvangen en doorgestuurd naar een manager. De manager selecteert vervolgens handmatig een geschikte editor of corrector uit onze auteurdatabases. De selectie van de specialist hangt af van verschillende factoren, waaronder het onderwerp van de opdracht, de specialiteit van de editor of corrector, hun ervaring, en eventuele specifieke verzoeken van de klant. Deze zorgvuldige selectie zorgt ervoor dat de klant het best mogelijke resultaat ontvangt van een professional met de juiste expertise.

Controle van het werk

Zodra de bestelling is toegewezen, beoordeelt de editor of corrector het ingediende werk nauwgezet. De editor of corrector controleert het werk op grammaticale fouten, structuur, consistentie en inhoudelijke nauwkeurigheid. Gedurende dit proces blijft de klant in contact met de manager om updates te ontvangen en eventuele vragen te beantwoorden. Na voltooiing van de bewerkingen wordt het werk teruggestuurd naar de klant voor goedkeuring.

Plagiaat

Bij scriptienakijkservice.nl nemen we plagiaat zeer serieus. Alle ingediende werken worden zorgvuldig gecontroleerd op originaliteit en mogelijke plagiaat. Wij gebruiken geavanceerde plagiaatdetectiesoftware om ervoor te zorgen dat het werk van onze klanten uniek en vrij van ongeoorloofd gebruik van andermans werk is. Indien plagiaat wordt ontdekt, wordt het werk onmiddellijk herzien en worden passende maatregelen genomen om de integriteit van het werk te waarborgen. Onze diensten zijn erop gericht om de academische eerlijkheid te handhaven en de reputatie van onze klanten te beschermen.

Intellectueel eigendom

Alle door scriptienakijkservice.nl geleverde diensten respecteren de intellectuele eigendomsrechten van onze klanten. De klant behoudt te allen tijde het volledige eigendom van de ingediende werken en de geproduceerde resultaten. Wij claimen geen eigendomsrechten over het door ons bewerkte of gecorrigeerde materiaal. Onze rol is beperkt tot het bieden van redactionele en correctiediensten, en wij behandelen alle ingediende werken met de hoogste mate van vertrouwelijkheid en respect voor de intellectuele eigendomsrechten van de klant.

Communicatie tussen service en klant

Communicatie tussen scriptienakijkservice.nl en de klant kan plaatsvinden via verschillende kanalen, waaronder e-mail, telefoon en WhatsApp. De klant bepaalt de voorkeur voor de communicatiemethode bij het plaatsen van de bestelling. E-mail wordt beschouwd als het belangrijkste communicatiekanaal, maar telefoon en WhatsApp zijn ook beschikbaar voor snelle en directe interactie.

Na het plaatsen van een bestelling neemt de service doorgaans binnen 30-60 minuten contact op met de klant om de details van de bestelling te bevestigen en eventuele aanvullende informatie te vragen. Bij een hoge werkdruk kan deze reactietijd langer zijn. De communicatie vindt plaats tijdens de reguliere werktijden van 8.00 tot 20.00 uur. Dit zorgt ervoor dat vragen en zorgen van klanten tijdig worden behandeld en dat de voortgang van de bestellingen soepel verloopt.

Door deze flexibele en klantgerichte benadering van communicatie kan scriptieservice.nl een hoge mate van klanttevredenheid waarborgen en ervoor zorgen dat alle opdrachten volgens de specificaties en verwachtingen van de klant worden uitgevoerd.

Annulering van bestelling en terugbetalingsbeleid

Klanten hebben het recht om hun bestelling te annuleren. Om een bestelling te annuleren, dient de klant zo snel mogelijk contact op te nemen met scriptieservice.nl via e-mail, telefoon of WhatsApp. De annuleringsverzoeken worden beoordeeld op basis van de status van de opdracht en de voortgang van het werk. Ons terugbetalingsbeleid in geval van annulering is als volgt:

Terugbetalingsbeleid

 • Volledige terugbetaling: Een volledige terugbetaling wordt verstrekt als de dienst nog niet is gestart. Dit betekent dat de editor of corrector nog niet aan het werk is begonnen. In dit geval ontvangt de klant het volledige bedrag van de betaling terug.
 • Gedeeltelijke terugbetaling: Een gedeeltelijke terugbetaling wordt verstrekt als het werk al gedeeltelijk is uitgevoerd volgens de oorspronkelijke specificaties, maar de klant deze specificaties heeft gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan scriptieservice.nl. De terugbetaling wordt pro-rata berekend op basis van de voortgang van het werk en de reeds geleverde diensten.
 • Geen terugbetaling: Er wordt geen terugbetaling verstrekt als het werk volledig is uitgevoerd volgens de oorspronkelijke specificaties en door de klant is geaccepteerd. Zodra de klant het werk heeft goedgekeurd, wordt aangenomen dat de dienst naar tevredenheid is geleverd, en komt de klant niet in aanmerking voor een terugbetaling.

Controle en acceptatie van werk

De klant dient het geleverde werk binnen twee weken na ontvangst te controleren en te accepteren. Indien er binnen deze periode geen feedback of goedkeuring wordt ontvangen, wordt aangenomen dat de klant tevreden is met de geleverde dienst en dat het werk is geaccepteerd. Na deze periode is het terugbetalingsbeleid niet meer van toepassing, en kunnen er geen terugbetalingen meer worden verstrekt.

Door deze duidelijke en transparante annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden zorgt scriptieservice.nl ervoor dat zowel de rechten van de klant als die van de dienstverleners worden beschermd, en dat er een eerlijk en rechtvaardig proces wordt gehandhaafd.

Gegevensprivacy

Bij scriptienakijkservice.nl hechten wij groot belang aan de privacy en bescherming van de persoonlijke gegevens van onze klanten. Wij verzamelen en verwerken alleen de noodzakelijke persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, naam, e-mailadres, telefoonnummer, en informatie met betrekking tot de bestelling.

Alle verzamelde gegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Toegang tot uw gegevens is beperkt tot geautoriseerde medewerkers die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, zoals bij het verwerken van betalingen via erkende en beveiligde betalingsdiensten die voldoen aan de EU-wetgeving. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat deze derden dezelfde mate van gegevensbescherming bieden als wij zelf doen.

Klanten hebben het recht om te allen tijde toegang te vragen tot hun persoonlijke gegevens, om onjuiste gegevens te corrigeren, of om de verwijdering van hun gegevens te verzoeken, mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen. Verzoeken kunnen worden ingediend via e-mail naar [email protected], en wij zullen deze binnen een redelijke termijn behandelen.

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en de datum van de laatste wijziging zal bovenaan het beleid worden bijgewerkt. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.

Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met het verzamelen, verwerken en opslaan van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit beleid. Uw privacy en gegevensbeveiliging zijn voor ons van het grootste belang, en wij zetten ons in om deze te waarborgen.

Beleidsupdate

Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen om te voldoen aan wettelijke vereisten of om onze praktijken en diensten te verbeteren. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en de datum van de laatste wijziging zal bovenaan het beleid worden bijgewerkt. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Door onze diensten te blijven gebruiken na het aanbrengen van wijzigingen in dit beleid, stemt u in met de gewijzigde voorwaarden.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit beleid, uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, of als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

 • E-mail[email protected]
 • Telefoon: +31 6 81 63 91 63
 • Adres: Gustav Mahlerlaan 3000, 1081 LA Amsterdam, Nederland