engelse scriptie: Interpunctie in scriptie op de juiste manier gebruiken

Interpunctie in scriptie op de juiste manier gebruiken

Veel Nederlandse studenten struikelen tijdens het maken van hun scriptie over de Nederlandse grammatica. De taal en spelling die hier gebruikt wordt is soms nogal omslachtig en dat maakt het schrijven van een foutloze scriptie er niet bepaald makkelijker op. Veel mensen hebben al moeite met het spellen van sommige woorden, maar ook de interpunctie levert vaak problemen op. Wanneer plaats je nu precies een punt en wanneer gebruik je een komma?engelse scriptie

Punt
De meeste Nederlandse studenten hebben over het algemeen geen problemen met het plaatsen van een punt. Een punt wordt altijd aan het einde van een zin geplaatst en moet er voor zorgen dat de tekst beter leesbaar wordt.

Komma
Voor wat betreft de komma wordt het al wat moeilijker. Een komma plaats je bijvoorbeeld wanneer je een duidelijke pauze hoort in een zin, maar dat is niet het enige. Zo plaats je een komma ook tussen twee persoonsvormen en in een opsomming. Ook wanneer de zin te lang is, kan een komma er soms voor zorgen dat de leesbaarheid van de tekst beter wordt.

Dubbele punt
Een dubbele punt wordt gebruikt om een aankondiging te doen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er een opsomming, een uitleg, een citaat of een reden volgt. Een puntkomma gebruiken om dergelijke gebeurtenissen in een tekst aan te kondigen is volgens de Nederlandse grammatica niet correct.

Uitroepteken en vraagteken
Wordt er een vraag gesteld? Dan eindigt deze zin altijd met een vraagteken. Door het gebruik van vraagtekens kan een zin korter gemaakt worden wordt de lezer betrokken bij de tekst. Een uitroepteken wordt gebruikt om ergens extra nadruk op te leggen.

Aanhalingstekens
Aanhalingstekens zijn er in enkele en dubbele variant. Wanneer je iets als grappig wilt bestempelen, kun je ervoor kiezen om dit tussen enkele aanhalingstekens te plaatsen. Dubbele aanhalingstekens worden voornamelijk gebruikt om een citaat van iemand in te perken.

Engelse scriptie
Schrijf je een scriptie in het Engels? Dan gelden er natuurlijk andere regels voor wat betreft de grammatica. Ben je niet op de hoogte van al deze regels? Dan doe je er goed aan om je Engelse scriptie na te laten kijken.